Zuigelingen Peuters Kinderen basisschool Middelbare scholieren

  Zuigelingen

 • voorkeurshoudeing/asymmetrische zuigeling
 • hyper- of hypotonie (hoge of lage spierspanning)
 • huilbaby
 • motorische ontwikkelingsachterstand (niet of laat rollen, niet kruipen, billenschuiven, niet gaan zitten e.d.)
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Erbse parese (slappe verlamming van één/beide armen)
 • Spina Bifida (open rug)
 • Prematruiteit (vroeggeboorte) of dysmaturiteit (laag geboortegewicht)
 • orthopedische aandoeningen (o.a. heupdysplasie torticollis, klompvoet, juveniel rheuma)
 • cerebrale parese (hersenbeschadiging)
 • visuele handicap of auditieve handicap (doofheid)
 • Downsyndroom
 • Peuters

 • motorische ontwikkelingsachterstand (veel vallen, niet soepel bewegen, passief, angstig bij bewegen, onhandig)
 • afwijkend looppatroon (o.a. tenenlopers)
 • ademhalingsproblemen
 • cerebale parese (hersenbeschadiging)
 • neuromusculaire aandoening (spierziekte)
 • hypermobiliteit (gewrichten kunnen heel ver doorgebogen worden)
 • mentale retardatie
 • orthopedische afwijkingen (o.a. afwijkende stand van de gewrichten)
 • juvenile reumatoide arthiritis (jeugdreuma)
 • Kinderen basisschool

 • de grote en fijne motoriek, angst voor bepaalde bewegingsvormen
 • schrijfproblemen
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • ADHD, pervasieve ontwikkelingsstoornissen NLD
 • concentratieproblematiek
 • ademhalingsproblemen (bv astma)
 • sensorische integratie problemen (over- en ondergevoeligheid vor zintuigelijke prikkels)
 • cerebrale parese (hersenbeschadiging)
 • neuromusculaire aandoening (spierziekte)
 • juvenile reumatoide arthiritis (jeugdreuma)
 • posttraumatische stoornis/postoperatieve stoornis
 • situatie na een ongeval of operatie
 • houdingsafwijkingen zoals scoliose, verstrekte kyphose, hyperlordose en gewrichtshypermobiliteit
 • orthopedische afwijkingen
 • mentale retardatie
 • Middelbare scholieren

 • ademhalingsproblemen
 • houdingsafwijkingen/rugklachten (bijvoorbeeld M.Scheuerman, scoliose)
 • juvenile reumatoide arthiritis (jeugdreuma)
 • posttraumatische stoornis (situatie na een trauma)
 • schrijfproblemen
 • motorische problematiek
 • concentratieproblematiek