ONS AANPAK

Ons doel is om in samenspel met kind en ouders een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Uit ervaring weten wij dat telkens een eigen aanpak vereist is: Ieder kind is uniek. Wij spelen in op datgene wat het al kan. Al spelend ontdekt het kind dan zijn mogelijkheden, en ontstaat er ruimte om te werken aan de verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd richten wij ons op het doel en de hulpvraag van de ouders en het kind. Wij vinden het heel belangrijk om in een open communicatie inzicht te krijgen in de oorzaken en aard van de hulpvraag zodat wij de behandeling daar optimaal op kunnen afstemmen. Kinderfysiotherapie vraagt van een ieder inzet.

ONS LOGO

Over het ontwerp van ons logo hebben we lang nagedacht. Want hoe symboliseer je wat je doet? Uiteindelijk was de keuze voor ons logo een heel logische: een cirkel die niet helemaal af is en die alsmaar in beweging blijft. Net als de ontwikkeling van een kind, deze staat immers ook nooit stil en is heel dynamisch. Jop van Beek (neef van Hans) heeft het logo voor ons ontworpen. Kijk op www.jopvanbeek.com voor meer werk van deze kunstenaar.

BEHANDELPLAN

Op basis van een intakegesprek en onderzoek bespreken wij onze bevindingen met ouders en stellen wij een behandelplan op. Tijdens de behandelingen evalueren wij regelmatig met ouders en/of andere betrokkenen.

VERGOEDING

Kinderfysiotherapie wordt in het basispakket van uw verzekering standaard vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor ten minste 18 behandelingen bij een kinderfysiotherapeut. Bij een aanvullende verzekering wordt dit aantal behandelingen verhoogd. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen zelfs vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten waardoor wij iedereen kunnen helpen.

SAMENWERKING

Wij zijn een zelfstandig functionerende praktijk voor Kinderfysiotherapie. Er bestaat een goede samenwerking met het Eindhovens Psychologisch Instituut, het Eerstelijns Gezondheidscentrum De Pastorie, huisartsen, consultatiebureaus, kinderartsen, specialisten, leerkrachten etc.